Informationsplikt

De kombinerade resetjänster som resenären erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302.

Därför omfattas resenären av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Skinetworks 2020 A/S (Nortlander, Danski & Slopetrotter) ansvarar fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.

Skinetworks 2020 A/S (Nortlander, Danski & Slopetrotter) har, enligt lag, ett skydd för att återbetala resenärens betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa resenärens hemtransport i tillfälle av konkurs eller hamnar i obestånd.

Klicka här för mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302.