Personuppgiftspolicy

Nortlander & Skinetworks 2020 A/S - personuppgiftspolicy

Denna policy är framtagen av Skinetworks 2020 A/S och gäller då vi skriver "vi", "oss", "vår" "Nortlanders" eller Skinetworks samt för alla våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.   

1. Om Nortlander och Skinetworks 2020 A/S

Nortlander är en av de ledande nordisk skidresearrangör med fokus på destinationer i Alperna. Nortlander lever för skidåkning och äventyr och har en lång historia av att erbjuda våra gäster det bästa Alperna har att erbjuda.  

För att kunna driva vår verksamhet lagrar Skinetworks 2020 A/S personuppgifter med avseende att kunna genomföra vårt arbete som skidresebyrå enligt denna policy. Skinetworks 2020 A/S är ansvariga för att behandla data och information enligt ovan. Nortlander är en del av nordens största skidresekoncern Skinetworks 2020 A/S.

Om du har frågor gällande denna policy eller gällande hur vi lagrar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss 

Skinetworks 2020 A/S
Organisationsnummer (CVR) 41917725

Nortlander
Vesterbrogade 149, bygning 9, 4. sal
1620 København V
E-mail: info@nortlander.se 

2. Datasäkerheten är viktig för oss 

För oss är ansvarsfull hantering av personuppgifter som samlats in som en del av verksamheten avgörande för vårt affärsmål och rykte. Denna sekretesspolicy förklarar hur din personliga information samlas in och används när du är kund, leverantör eller samarbetspartner hos/med Skinetworks 2020 A/S och hur du kan få inblick i din personliga information som lagrats. 

3. Vad är personuppgifter? 

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person.  

En identifierbar fysisk person betyder en person som kan identifieras direkt eller indirekt, bland annat genom ett identifikationsnummer eller ett eller flera föremål som är specifika för en viss persons identitet. 

4. Vilka personuppgifter sparas och varför 

De personuppgifter vi behåller används i förbindelse med dig som kund och driften av Skinetworks 2020 A/S som verksamhet. Personuppgifterna kan variera beroende på om du är kund, leverantör eller samarbetspartner. Generellt beskrivet är det uppgifter gällande kundadministration, leverantörsadministration och uppgifter vidrörande Skinetworks 2020 A/S rättigheter och förpliktelser  

Att inte lämna ut dina personuppgifter kan innebära att Skinetworks 2020 A/S inte kan uppfylla sina skyldigheter angående kund- eller leverantörsförhållande. 

Skinetworks 2020 A/S samlar och behandlar endast normal/vanlig personinformation. Vid bokning av en resa kan det emellertid vara nödvändigt för oss att behandla mer känsliga personuppgifter (såsom personnummer, information om specialkost eller information om behov av specialhjälp  

Skinetworks 2020 A/S samlar typiskt in följande information: 

4.1 Information om våra kunder 
Information som du lämnar till oss när du bokar en resa eller skapar en reseprofil med oss online via hemsidan eller genom att kontakta säljare/ resebokare, kontaktinformation (förnamn, mellannamn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer (för användning av visumansökningar), passnummer, bankuppgifter, kreditkortsinformation, information som du ger oss i förhållande till dina preferenser inför resan (exempel information om särskild kost, om du behöver särskild hjälp med funktionshinder eller annan sjukdom), medicinsk information (används för skidsemestrar), uppgifter om längd, vikt, kläder och skostorlek (som ska användas vid beställning av utrustning), syftet med resan, information om vilket språk du talar, medborgarskap, information gällande preferenser när det gäller marknadsföring eller kommunikation, samt information som du lämnar till oss om du kontaktar oss gällande ett problem eller din kundrelation med oss. 

Skinetworks 2020 A/S kan också få kreditinformation från kreditbyråer för att bedöma din ekonomiska ställning och kreditvärdighet i förbindelse med din kundrelation.  

4.2 Uppgifter vidrörande våra leverantörer och samarbetspartners  
Information som du lämnar i samband med ingående av ett leverans- eller samarbetsavtal, inklusive kontaktuppgifter (arbete, jobbtitel, förnamn, mellannamn,  efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress) information du lämnar om dina preferenser i samband med marknadsföring eller kommunikation samt information som du ger oss om du kontaktar oss med en fråga för att rapportera ett problem eller när du kontaktar oss som en del av vårt samarbete. 

5. Vad använder vi dina personuppgifter till? 

Skinetworks 2020 A/S använder endast din personliga information för att uppfylla de ändamål som anges nedan. Observera att det inte behöver vara alla angivna ändamål, kategorier av information, eller typer av informationsbehandling som gäller för dig.  

Skinetworks 2020 A/S använder endast din personliga information i den utsträckning som är nödvändig för förhållandet till dig som kund, leverantör eller samarbetspartners (med hänsyn till alla intressen i varje enskilt fall) eller enligt gällande lag. 

5.1 Kundadministration 
Skinetworks 2020 A/S behandlar dina personuppgifter vid skapandet av en kundprofil samt vid den löpande administrationen av din kundrelation med Skinetworks 2020 A/S, inklusive bokning av resor och leverans av våra övriga produkter (t.ex. reseförsäkring), upprätthålla av vår databas, kreditbedömmning, fakturering, inkasso, marknadsföring, statistik etc. All statistik och analys utformas i anonymt format och innehåller inte information som direkt kan tillskrivas dig som person. 

5.2 Administration av leverantörs- och samarbetsförhållanden 
Skineworks 2020 A/S behandlar dina personuppgifter i samband med administration av leverantör och/eller partnerskap där du är leverantör/samarbetspartner (eller är kontaktperson med en leverantör/samarbetspartner som Skinetworks 2020 A/S arbetar med som led i vår verksamhet).  

5.3 Överensstämmelse med gällande lagar och regler 
Skinetworks 2020 A/S behandlar din personliga information i enlighet med lagar och förordningar som Skinetworks 2020 A/S är ålagd, för att driva sin verksamhet och för att uppfylla olika rapporterings- och upplysningsplikter enligt gällande lagar och förordningar. 

Skinetworks 2020 A/S använder inte dina personuppgifter för att fatta beslut endast baserat på automatisk behandling, inklusive profilering. 

Skinetworks 2020 A/S strävar efter att säkerställa att all personlig information vi behandlar är korrekt och aktuell. Vi ber dig därför att alltid meddela oss om ändringar i dina personliga omständigheter (t.ex. byte av adress eller betalningsinformation) så att vi kan se till att dina personuppgifter alltid är korrekta och aktuella. Om du har skapat en reseprofil med oss ber vi dig att logga in på din profil och uppdatera den vid eventuella ändringar. 

6. Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter 

Skinetworks 2020 A/S behandlar informationen om dig på något av följande grunder: (1) Ditt samtycke, (2) Ingående eller utförande av avtal med Skinetworks 2020 A/S, (3) Övervägandet av Skinetworks 2020 A/S legitima intressen, dvs. de syften som beskrivs ovan, (4) fullförande av en lagstadgad skyldighet enligt Skinetworks 2020 A/S, (5) skyddet av din eller någon annan fysisk persons livsviktiga intressen, (6) behandling är nödvändig för att laglig bestämd, verkställd eller försvarad, och (7) behandling är nödvändig för att följa Skinetworks 2020 A/S eller dina arbets-, hälso- och socialrätts-klausuler som följer av nationell lagstiftning eller EU-lagstiftning. Dessutom kan det finnas situationer där vi behandlar din personliga information med hänsyn till tredje parternas legitima intressen med hänsyn till ovan angivna syften, om inte hänsyn tas till dina intressen. 

7. Delning av personuppgifter 

Skinetworks 2020 A/S lämnar endast ut information i den utsträckning som är högst nödvändig för verksamheten, och får leverera din resa och eventuella andra produkter du köpt hos oss i samband med det. 

Skinetworks 2020 A/S kommer typiskt att skicka personlig data till följande mottagare när du beställer en resa och relaterade produkter:  

7.1 Globale Distributions System (GDS) 
Ett GDS är ett IT-nätverkssystem som ägs eller drivs av ett företag som möjliggör transaktioner mellan leverantörer av resebranschen, främst flygbolag, hotell, biluthyrningsföretag och resebyråer. En GDS förbinder tjänster, priser och bokning genom att konsolidera produkter över de tre resesektorerna, dvs. flygbokningar, hotellbokningar och biluthyrning. 

7.2 Flygsällskap 
Skinetworks 2020 A/S mnar dina personuppgifter till flygbolagen när du bokar din resa. För att boka ditt flyg ska vi normalt ge information om förnamn, mellannamn, efternamn, avgångsflygplats, destination, avgång och returdatum, bonuskortnummer, speciella önskemål för din resa inklusive bokning av specialkost under flygning samt om du behöver specialhjälp på planet eller på flygplatsen 

Vid resor till speciella destinationer kan vi också ge information om ditt passnummer till flygbolaget. 

7.3 Hotell
Skinetworks 2020 A/S
skickar personuppgifter till de hotell som du kommer använda på din resa. För att boka ditt hotell ska vi normalt ge information om förnamn, mellannamn, efternamn, destination, ankomst- och avresedatum, rumskategori, bonuskortnummer, speciella önskemål för din resa, inklusive bokning av specialkost samt om du behöver specialhjälphotellet i samband med funktionshinder eller sjukdom 

7.4 Biluthyrningsfirmor 
Skinetworks 2020 A/S skickar personlig information till biluthyrningsföretag om du önskar hyra ett fordon under din resa. För att boka din hyrbil ska vi normalt ge information om förnamn, mellannamn, efternamn, hämtningsplats, hyrestid, fordonskategori, bonuskortnummer, speciella önskemål om hyran av fordonet, inklusive speciella åtgärder avseende funktionshinder eller sjukdom, barnstolar etc.  

7.5 Bussbolag 
Skinetworks 2020 A/S skickar personuppgifter till bussföretag om du ska åka buss som en del av din resa. För bokning av din bussresa tillhandahåller vi vanligtvis information om förnamn, mellannamn, efternamn, hämtningsplats, datum och tid för buss, destination och speciella önskemål för bussresa, inklusive bokning av special menyalternativ under bussturen och eventuellt behöver specialhjälp under hotellvistelsen på grund av funktionshinder eller sjukdom. 

7.6 Rederier 
Skinetworks 2020 A/S skickar personuppgifter till rederier om du åker på kryssningsfartyg som en del av din resa. För att boka din skeppsresa, ger vi vanligtvis information om förnamn, mellannamn, efternamn, destination, resväg, datum och tid för avgång och avresa samt speciella önskemål i samband med kryssningen, inklusive bokning av specialmenyer under segling och eventuellt behov av särskilt hjälp vid segling på grund av funktionshinder eller sjukdom. 

7.7 Bedbanks 
En bedbank är ett IT-nätverkssystem som ägs eller drivs av ett företag som möjliggör transaktioner mellan leverantörer av resebranschen, främst hotell och resebyråer eller slutkunder. Skinetworks 2020 A/S skickar personuppgifter till bedbank för att boka de hotell som du ska använda på din resa. För att boka ditt hotellrum genom en bedbank, kommer vi vanligtvis att ge information om förnamn, mellannamn, efternamn, destination, ankomst- och avresedatum, rumskategori, bonuskortnummer, speciella önskemål för din resa, inklusive bokning av specialkost under din hotellvistelse och om du eventuellt behöver specialhjälp under hotellvistelsen på grund av funktionshinder eller sjukdom. 

7.8 Resebyråer 
Om du som en del av din resa ska delta på utflykter eller behöver en överföring, kan Skinetworks 2020 A/S överföra personuppgifter till resebyråer. Resebyrån ansvarar för att ordna utflykten eller överföringen med de lokala leverantörerna på destinationen om du har behov för de tjänsterna. För bokning av dina utflykter, överföringar etc. tillhandahåller vi vanligtvis information om förnamn, mellannamn, efternamn, ankomstdatum och/eller avgång, typ av fordon, destination och specialkost under din hotellvistelse och om du eventuellt behöver specialhjälp under vistelsen på grund av funktionshinder eller sjukdom. 

7.9 Försäkringsbolag 
Som en del av bokningen av din resa med oss har du möjlighet att köpa en reseförsäkring och/eller en avbeställningsförsäkring. Om du vill köpa sådan försäkring kommer vi att lämna personuppgifter till försäkringsbolaget för att teckna försäkringen med dem. För att kunna teckna en rese- och/eller avbeställningsförsäkring, tillhandahåller vi vanligtvis information till försäkringsbolaget avseende förnamn, mellannamn, efternamn, personnummer, e-postadress, destination, avgångs- och returdatum och resetyp.  

7.10 Firmor som hyr ut utrustning 
Som en del av bokningen av din resa hos oss kan du hyra den utrustning du behöver på din resa, till exempel skidutrustning. Om du vill hyra sådan utrustning kommer vi att lämna informationen till skiduthyrningen på ditt resmål. För uthyrning av utrustning tillhandahåller vi vanligtvis information till hyresföretaget om förnamn, mellannamn, efternamn, typ av utrustning, hämtningsplats, hyresperiod och information om längd, vikt, kläder och skostorlek. 

7.11 När det gäller kvalificerade erbjudanden
När du väljer att få en offert av en av Skinetworks 2020 A/S resebyråer har du möjlighet att få ett kvalificerat erbjudande på en resa. Ett kvalificerat erbjudande är en form av erbjudande, där en preliminär bokning av den önskade resan är gjord för dig. På så sätt kan du reservera en plats på önskade avgångar i upp till tre dagar innan du bestämmer dig för att du ska göra en bokning på den preliminära bokningen eller om det ska avbokas. 

För att göra ett kvalificerat erbjudande, ger vi informationen om dig och den begärda bokningen till en GDS (som nämnts ovan) som gör en preliminär bokning med flygbolaget, hotellet etc. 

Som ett resultat av förvärvet av det kvalificerade erbjudandet skickas dina personuppgifter information till flera nya oberoende datakontrollanter (GDS, flygbolag, hotell, etc.). Din information kan behållas av dessa mottagare efter utgången av erbjudandet - även vid avbokning av erbjudandet. 

Skinetworks 2020 A/S kan dessutom ge vidare och/eller lämna dina personupplysningar till andra leverantörer och/eller tjänsteleverantörer i förbindelse med den vardagliga driften av vår verksamhet, t.ex. i samband med extern administration av våra IT-system, analysuppgifter, markandsföringsuppgifter, inkasso, kredit, revision, juridik, bistånd etc.  

För ytterligare upplysningar om våra leverantörer och samarbetspartners behandling och skydd av dina personupplysningar hänvisar vi till deras personuppgiftpolicy och villkor.  

Skinetworks 2020 A/S strävar efter att begränsa förmedling av personupplysningar i ett personligt format i den utsträckning det är möjligt, för att begränsa de fall där information kan associeras till dig personligen 

Skinetworks 2020 A/S förmedlar inte dina personuppgifter, om inte detta är nödvändigt för att kunna utföra vår verksamhet eller uppfylla dina behov.   

8. Internationella överföringar av dina personuppgifter  

Skinetworks 2020 A/S förmedlar inte dina personuppgifter utanför EU.  

9. Dataintegritet och säkerhet  

Personupplysningar lagras inte längre än nödvändigt för att uppfylla det föremål, därtill de är insamlat, med mindre att det är nödvändigt att lagra upplysningarna för att uppfylla nationella lagkrav, härunder lagstadgade lagringsperioder i förbindelser med bokföring etc.  

Det är Skinetworks 2020 A/S policy att skydda personupplysningar genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. När det inte längre är behov för dina personupplysningar, kommer vi att kra att de raderas ett säkert sätt.  

10. Dina rättigheter 

Du har rätt att när som helst göra anspråk på dina rättigheter enligt gällande lagstiftning om dataskydd. Du kan bland annat ansöka om insikt i de personupplysningar som Skinetworks 2020 A/S är i besittning av samt göra en invändning mot automatiserade avgörelser och profilering, eller mot användning av dina personuppgifter till direkt marknadsföring.

Dessutom kan du anmoda om korrigering eller borttagning av eventuella inkorrekta upplysningar om dig själv, dra tillbaka ett samtycke till behandling av dina personupplysningar samt göra din rätt till dataöverföring gällande.   

Om du önskar att göra en eller flera av dina rättigheter gällande, vänligen kontakta oss på e-mail info@nortlander.seDin ansökan vill bli behandlad i överenskommelse med den till tids gällande dataskyddslag.  

Klagomål till Skinetworks 2020 A/S  om behandling av dina personupplysningar kan göras till:  

Datatilsynet 
Borgergade 28, 5.
1300 København K 
E-mail: dt@datatilsynet.dk 

11. Uppdateringar  

Skinetworks 2020 A/S evaluerar och uppdaterar löpande denna personuppgiftpolicy. Du bör därför regelbundet in och kolla på denna personuppgiftspolicy för eventuella ändringar som kan ha betydelse för vår behandling av dina personupplysningar.