Reseförsäkring

Reseförsäkring med Nortlander Har du kommit ihåg att teckna reseförsäkring?

Reseförsäkring

Nu kan vi i samarbete med ERV reseförsäkringar erbjuda en prisvärd semesterförsäkring som är framtagen för dig som skidåkare, som ett komplement till din hemförsäkrings reseskydd. ERV´s semesterförsäkring SPORT tar bort självrisker och täpper igen hemförsäkringens luckor. 

Du beställer din försäkring i samband med din bokning eller ringer din resesäljare på 040-664 70 80 eller 08-664 70 80. Har du redan gjort en bokning kan du även lägga till försäkringen via "min bokning/betalning". 

Varför ska jag ha Semesterförsäkring när jag redan har reseskydd i min hemförsäkring?

Semesterförsäkringen kompletterar hemförsäkringens reseskydd! Du blir varken dubbelförsäkrad eller överförsäkrad. Semesterförsäkringen ersätter bland annat det som understiger hemförsäkringens självrisk vid varje skadetillfälle.

Varför ska jag ha Semesterförsäkring när jag redan har betalar med kort?

De vanliga privata bankkorten innehåller ingen fullständig reseförsäkring. De ger t ex ingen ersättning för läkarkostnader, betalar inget för stöld och ger aldrig någon ny resa.

Semesterförsäkringen ersätter de vanligaste händelserna!

Du får...

Ny resa

Om du blir sjuk eller är med om en olycka så att du, under mer än hälften av dagarna blir ordinerad sängläge/vila på rummet, får du en ny resa. Annars får du ersätt­ning per dag.

Ingen självrisk

Med dessa försäkringar beta­lar du aldrig någon självrisk. Vi ersätter dessutom självrisken på din hyrda bil eller moped.

 

Om du blir sjuk

Vi ersätter dig med upp till 1500 kronor för dina sjuk­vårdskostnader d.v.s. vi ersätter självrisken i hemförsäkringens­reseskydd.

Kom ikapp resan

Om något oförutsett inträffar så att du missar avgången på ut- eller hemresan får du hjälp att komma ikapp resan. Du får ersättning för tiden du missar, nya flygbiljetter och eventuell övernattning.

Tretimmarsregel

Du får ersättning om du behöver vänta i mer än tre timmar på att resa, om du kommer fram mer än tre timmar för sent eller om ditt bagage är mer än tre timmar försenat. Gäller både ut- och hemresa.

Nödknappen – Rädda resan

Om du råkar ut för en plötslig och oförutsedd nödsituation under resan, ersätter vi dig för dina merkostnader med upp till 5 000 kr.

För den sportige

Grunden i Semesterförsäkring Sport är vår Semesterförsäkring. När du tecknar Semesterförsäkring Sport får du dessutom ersättning om dina skidor eller annan utrusning blir skadad, försenad eller stulen. Gäller även hyrd utrustning. 

Om du blir sjuk får du dessutom ersättning för outnyttjade och förbetalda aktivitetskostnader t.ex. liftkort.

Mer information samt försäkringsvillkor

Läs mer i Europeiska reseförsäkringars folder, klicka på länken: Broschyr Semesterförsäkring(PDF). 

För fullständiga villkor till ERV´s semesterförsäkring Sport, klicka på länken: Fullständiga villkor för Semesterförsäkring(PDF).

Avbeställningsskydd Om olyckan är framme...

Vid bokning av resa kan du välja till avbeställningsskydd. Det skyddar dig om du måste avboka resan på grund av sjukdom eller skada som intygas med läkarintyg. 

Avbeställningsskyddet gäller även om resenärens make/maka/sambo, makes/makas/sambos släkting i rakt- upp eller nedstigande led, syskon, person som resenären gemensamt beställt resan med drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denne händelse är av sådan art att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

Har du köpt till avbeställningsskydd så kan du avboka resan mot uppvisande av läkarintyg och få tillbaka allt du betalat in förutom en administrativ avgift på 200 kr och kostnaden för avbeställningsskyddet.

Låt oss hjälpa dig om du har några frågor

Skriv eller ring till oss på 040 - 664 70 80